Usługi dodatkowe


WSPRACIE DLA MARKI PRACODAWCY

SOCIAL MEDIA

Strategia komunikacji i prowadzenie profili pracodawców w social media

Social media są jednym z głównych kanałów komunikacji w dzisiejszym świecie. Marki budują silne brandy, tworząc wokół nich społeczności silnie lojalne i wyjątkowo zaangażowane. Dlatego social media doskonale sprawdzają się w komunikacji marki najlepszego pracodawcy, firmy z wyboru,  pozyskiwaniu „fanów" i budowaniu wokół niej społeczności. Jednocześnie dają ludziom możliwość szybkiego zweryfikowania oferty firmy skierowanej do pracowników, która, jeśli jest uczciwa, szybko zyskuje sympatyków. Dziś „sociale" to nie tylko Facebook. Różne pokolenia używają portali społecznościowych w odmienny sposób, grupując się w różnych miejscach internetu. Chcąc skutecznie komunikować się z kandydatami, trzeba wiedzieć jak do nich mówić i gdzie.

Tworzymy strategię komunikacji firmowej i promocji spójną z działaniami employerbrandingowymi, dostosowaną do wyselekcjonowanej grupy odbiorców i budującą silną markę pracodawcy. Copywriterzy stworzą teksty, które trafią w sedno i rozkochają w firmie fanów.

 

Rekrutacja

Nie jesteśmy headhunterami. Projektujemy wyjątkowo kuszące akcje rekrutacyjne i wspieramy rekruterów  w profesjonalnym  przeprowadzeniu procesu selekcji kandydatów.

Analiza procesu rekrutacyjnego

Proces rekrutacji i selekcji kandydatów jest jednym z najistotniejszych procesów HR-owych w przedsiębiorstwie – potrzeba dbania o candidate_experience skłania do szczegółowej analizy procesu rekrutacyjnego, bo pracodawcy często już na tym etapie tracą w oczach kandydata. Dlatego pracując z klientem, poddajemy badaniu jego rekrutacyjne zwyczaje. Sprawdzamy:

 • funkcjonalność procesu rekrutacyjnego i efektywność zarządzania czasem pracy rekruterów,
 • zgodność procesu z polityką personalną firmy,
 • działania wewnętrzne podjęte przed decyzją o zatrudnieniu kolejnego pracownika (czy są przemyślane, planowane, wynikające ze strategii biznesowej),
 • opis stanowiska i kompetencji - zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny (ten z ogłoszenia),
 • persony poszukiwanych kandydatów - sposób ich tworzenia, zasadność,
 • użyteczność strony karierowej,
 • komunikację z kandydatami w trakcie procesu i tuż po nim,
 • stosowane narzędzia i kanały komunikacji,
 • identyfikację grup docelowych i spójność przekazu z potrzebami tych użytkowników,
 • ogłoszenia rekrutacyjne,
 • materiały dodatkowe używane do komunikacji marki pracodawcy,
 • komunikację na profilach pracodawcy w serwisach ogłoszeniowych i społecznościowych.

Szukamy mocnych stron, eliminujemy słabe. Budujemy silnie pozytywne wrażenia u kandydatów. Wspieramy dział HR.

czytaj więcej

 

Marketing rekrutacyjny

To działania, których celem jest promowanie prowadzonego procesu rekrutacyjnego w taki sposób, aby zainteresować nim kandydatów i pozyskać możliwie wiele wartościowych, zgodnych z profilem kompetencyjnym aplikacji. W ramach tych działań oferujemy m.in.:

 • opracowanie koncepcji komunikacji marki pracodawcy poprzez niestandardowe narzędzia rekrutacyjne i wizerunkowe,
 • opracowanie planu promocji w social mediach i w innych kanałach/mediach,
 • tworzenie person, pisanie ogłoszeń rekrutacyjnych (copywriting, koncepcje graficzne), identyfikacja EVP dla grupy docelowej,
 • identyfikację kanałów dotarcia do grupy docelowej,
 • koncepcje materiałów promocyjnych,
 • budowanie angażujących stron karierowych,
 • scenariusze wideo i sesji fotograficznych promujących rekrutację,
 • przygotowywanie i koordynacja eventów na uczelniach, w siedzibie klienta,itp.

Copywriting

Niech moc słowa będzie z Tobą!

Dawno dawno temu, za siedmioma górami i wieloma galaktykami... Żartujemy! Wiemy, że nie każda historia musi się tak zaczynać! Twoją opowiemy tak, by porwała publiczność i chwytała za serce. Wyciśniemy kilka łez. Wywołamy parę uśmiechów. Słowo ma ogromną moc, potrafimy zrobić z niej dobry użytek.

Przemyślana i sprawna komunikacja wpływa na relacje międzyludzkie, a w biznesie to one są najważniejsze. Wesprzemy realizację strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zapełnimy wartościowymi treściami stronę kariery, stworzymy kreatywne teksty ogłoszeń o pracę (uciekając od sztampowych obietnic pracy w "dynamicznie rozwijającej się firmie"), podbijemy słowem internety i sociale  – pomożemy wszędzie tam, gdzie potrzeba mocy słowa.

 

WSPRACIE DLA DZIAŁAŃ HR

BHP

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikowi. Postaw na profesjonalne wsparcie i skorzystaj z naszych usług. Oferujemy:
 • szkolenia BHP:
  • instruktarz ogólny,
  • szkolenia okresowe,
 • opracowanie ryzyka zawodowego,
 • prowadzenie dokumentacji BHP,
 • sporządzanie protokołów powypadkowych.

Extended DISC

Jak analiza behawioralna wzorców zachowań może wspierać biznes?

Analizy behawioralne Extended DISC opierają się na czterostrefowym modelu ludzkich zachowań, tzw. DISC. Model powstał w oparciu o teorię Carla Gustava Junga i w niezwykle przystępny sposób opisuje i analizuje naturalne sposoby reakcji jednostki na różne sytuacje (np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji). Model nie klasyfikuje zachowań na dobre i złe, jedynie określa naturalne predyspozycje człowieka do przyjmowania określonych postaw w pewnych sytuacjach. Dzięki tej wiedzy lepiej poznajemy siebie, pracowników i zespół jako ogół. Podejmowane decyzje personalne mogą być oparte na faktach, a nie domysłach.

System opracowany przez Extended DISC potrafi w prosty i skuteczny sposób rozpoznawać nasilenie różnych stylów zachowań u osób badanych. Respondenci otrzymują informacje na temat swoich talentów. System może być używany zarówno w testach predyspozycji kandydatów do pracy, jak i w testach kompetencyjnych wśród pracowników organizacji. Analiza ta znajduje zastosowanie w wielu procesach HR, m.in. w  procesie planowania sukcesji, budowaniu ścieżek kariery i w tworzeniu planów rozwojowych dla poszczególnych jednostek. Możliwie jest wykonanie analizy zespołu, która dostarcza praktyczną informację pozwalającą na poprawę jego efektywności oraz stanowi bezpieczny wstęp do produktywnej dyskusji na temat problemów w grupie i ułatwia podejmowanie decyzji personalnych.

 

Księgowość

W ramach doradztwa księgowego prowadzimy usługi w zakresie:
 • opracowania, modyfikacji i wdrożenia zakładowego planu kont,
 • opracowania polityki rachunkowości w firmie,
 • dostosowania istniejących rozwiązań do wymogów prawa,
 • oceny zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i analiza ich wpływu na wynik finansowy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont,
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego (PIT, CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych CIT, PIT i VAT,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych obejmujących dane wynikające z ksiąg,
 • wsparcie merytoryczne w przypadku kontroli podatkowych i skarbowych.

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów:

 • ewidencja przychodów i kosztów,
 • ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencja sprzedaży i zakupu dla celów podatku VAT,
 • rozliczanie właścicieli,
 • zamknięcie miesiąca – wydruki ksiąg, ewidencji VAT, deklaracje podatkowe,
 • zamknięcie roczne.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, wypełniając poniższy formularz lub dzwoniąc na numer:
+48 661 326 669

Na pytanie o cenę usługi możemy odpowiedzieć dopiero po konsultacji z klientem.
Działania szyjemy na miarę jego potrzeb, dlatego budżet ustalamy wspólnie.