Human Relations


Human Relations

HR TWARDY? HR MIĘKKI?

Biznes to ludzie, więc w zarządzaniu potencjałem pracowników stawiamy na relacje. Wartościowy HR oznacza "human relations", nie "human_resources". Dlatego tworzymy rozwiązania i projektujemy procesy najbardziej efektywne dla charakteru biznesu, w których centrum zawsze stoją ludzie.

HR dzieli się na twardy - tzw. kadry i płace – oraz miękki, skupiony na relacjach międzyludzkich. Kompleksowo obsługujemy wszystkie procesy HR-owe. Wdrażamy działy HR do firm, doradzamy już istniejącym i wspieramy biznes w realizacji jego celów poprzez pracę nad zaangażowaniem i efektywnością pracowników. HR nie jest fanaberią, zbędnym wymysłem i modą "z Zachodu" – to warunek sukcesu przedsiębiorstwa. Strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi to opłacalna inwestycja.

HR TWARDY

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstwa: szczegółowy zakres usług poniżej.

DLACZEGO WARTO?

Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwie wiąże się z szeregiem obowiązków nakładanych na pracodawców przez różne instytucje państwowe, takie jak – ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON, GUS i inne. Dlatego z tematyką "kadr i płac" spotyka się każdy przedsiębiorca. By spełnić prawne wymogi, konieczna jest specjalistyczna wiedza (cyklicznie aktualizowana) i czas. Outsourcing tych usług oszczędza czas i pieniądze, a współpraca z doświadczonym specjalistą daje gwarancję zgodności procesów z obowiązującymi przepisami Prawa Pracy i Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych. Gwarantujemy fachową i aktualną wiedzę w zakresie przepisów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Ustawy Podatkowej, Ustawy PFRON, sprawozdań  GUS oraz profesjonalną obsługę. 

Dzięki współpracy z nami przedsiębiorca może mieć pewność, że działa zgodnie z prawem, a jego firma spełnia wszystkie ustawowe wymogi. 

ZAKRES USŁUG:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy i statystyk kadrowych,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczących umów o pracę, umów cywilnoprawnych,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników,  zleceniobiorców  i członków rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • kontakty z PIP, ZUS , Urzędem Skarbowym, GUS i innymi instytucjami,
 • rozliczanie czasu pracy (ewidencja nieobecności – urlopy, zwolnienia lekarskie),
 • sporządzanie dokumentacji zasiłkowej do ZUS,
 • sporządzanie dokumentacji emerytalnej, rentowej do ZUS,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • naliczanie podatku dochodowego dla osób zatrudnionych i rozliczanie go z Urzędem Skarbowym,
 • naliczanie wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
 • przygotowywanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych do ZUS poprzez sporządzenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, RCA, RSA, RZA oraz deklaracji podatkowej PIT-4 o wysokości pobranej zaliczki na podatek od wynagrodzeń,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
 • przekazywanie pracodawcy miesięcznych informacji o wysokości naliczonej składki na FUS i zaliczki podatkowej,
 • pilnowanie terminowości badań lekarskich i BHP,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • sporządzenie rocznych deklaracji PIT i przekazywanie ich  pracownikom i do Urzędu Skarbowego.

HR MIĘKKI

Strategiczne podejście do budowania relacji z pracownikami – tworzenie procesów i wdrażanie działów HR do firm.

Rola HR-u przechodzi transformację w kierunku strategicznego doradztwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W oparciu o politykę zarządzania ludźmi firmy budują swój sukces i przewagę konkurencyjną. To ludzie mają pomysły, nie firma, dlatego tak ważną rolę odgrywają relacje, które buduje się na linii pracownik-pracodawca i kadra menadżerska. Dlatego korzystanie z popartego doświadczeniem zawodowym doradztwa HR jest inwestycją w rozwój przedsiębiorstwa. Skupiamy się na tworzeniu rozwiązań dedykowanych potrzebom klienta:

 • polityce personalnej firmy,
 • procesie rekrutacji – selekcji i adaptacji – tworzeniu rozwiązań wspierających skuteczną rekrutację i wdrożeniu nowych pracowników,
 • poszukaniu prawdziwych źródeł motywacji pracowników w firmie i rozwijaniu systemów motywacyjnych,
 • opracowaniu strategicznego planu sukcesji na kluczowych stanowiskach dla przedsiębiorstwa,
 • analizie i tworzeniu ścieżek rozwoju pracowników (ścieżek kariery),
 • systemie oceny pracownika pasującym do kultury organizacji i trendów w zarządzaniu ludźmi,
 • uczeniu menadżerów konstruktywnego feedbacku angażującego pracowników,
 • projektowaniu polityki wynagrodzeń w firmie – tak, by była motywująca, konkurencyjna i opłacalna dla firmy,
 • opracowaniu kompetencyjnych opisów stanowisk,
 • rekomendacji najlepszych rozwiązań związanych z komunikacją w firmie.

Stawiając na budowanie relacji, określenie "human_resources" wykreśliłyśmy ze słownika i  wymieniłyśmy na "human relations". W naszej pracy tworzymy procesy budujące relacje. Pracujemy nad zaangażowaniem pracowników. Doradzamy zarządom i liderom, wspieramy działy personalne lub wdrażamy działy HR do pracy w organizacji.

 

 

CO JESZCZE MOŻEMY

WESPRZYJ TE DZIAŁANIA PROCESAMI HR

 BHP

Prowadzenie dokumentacji BHP

Instruktaż ogólny

Szkolenia okresowe

Opracowanie ryzyka zawodowego

 

 KSIĘGOWOŚĆ

Doradztwo księgowe

Polityka rachunkowości w firmie

Audyt i ocena efektywności

Zakładowy plan kont

 

 EXTENDED DISC

Analiza behawioralna

Ocena kompetencji

Diagnoza talentów

Budowanie ścieżek kariery

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami wypełniając ponizszy formularz lub kontaktując się z nami telefonicznie
pod numerem: +48 661 326 669

Na pytanie o cenę usługi możemy odpowiedzieć dopiero po konsultacji z klientem.
Działania szyjemy na miarę jego potrzeb, dlatego budżet ustalamy wspólnie.