Kultura zjada strategię na śniadanie, cz. III


Biznes już wie, że pracownik który lubi swoją pracę i dobrze się czuje wśród współpracowników, z zakresem swoich obowiązków i w przestrzeni biurowej, jest bardziej zaangażowany, efektywny i lojalny. Dlatego coraz więcej firm przykłada wagę do kreowania i zarządzania kulturą organizacyjną – to się po prostu opłaca! Poza tym kultura organizacyjna spełnia funkcje integracyjne, adaptacyjne i percepcyjne, poprzez:

 • ułatwianie zrozumienia misji, wizji i wartości przyświecających firmie,
 • przenoszenie deklarowanych wartości do codziennego funkcjonowania firmy,
 • integrowanie zespołów, jest drogowskazem dla pracowników, przekazuje wzory zachowań w określonych sytuacjach,
 • oferowanie wspólnego języka i aparatu pojęciowego,
 • wyznaczanie kryteriów nagradzania i karania,
 • wyznaczanie tzw. „ideologii organizacji“,
 • definiowanie granic grupy oraz kryteriów przyjęcia do niej i odrzucenia,
 • wyznaczanie zasad władzy i kryteriów statusu, umożliwianie unikania konfliktów z władzą w tle oraz określanie jak i kiedy można krytykować osoby sprawujące władzę, ich decyzje i propozycje,
 • określanie sposobów uzyskania autorytetu.

Każda firma ma swoją kulturę, ale nie każda kultura wspiera rozwój biznesu. Dlatego Roberta Simons przypomniał, że „prawo firmy do istnienia nie jest wieczne − trzeba je wciąż na nowo zdobywać!”. Poza innowacyjnością i dbałością o produkt, należy też pracować nad wnętrzem organizacji, czyli jej kulturą.  To ona jest krwiobiegiem firmy, określa tolerowane wzorce zachowań, oraz normy i postawy, które wpływają na samopoczucie ludzi. Można wskazać na liczne zalety wynikające ze świadomej pracy nad kulturą organizacyjną:

 • wartości firmowe są widoczne dla otoczenia zewnętrznego, dzięki czemu klienci na własnej skórze ich doświadczają (obsługa klienta). Jeśli dobrze się z tymi wartościami czują, mają większe zaufanie do firmy i są bardziej lojalni wobec jej produktów,
 • kultura organizacyjna jest wyróżnikiem na tle konkurencji a to duży atut w budowaniu przewagi konkurencyjnej. To ona decyduje czy klient postrzega daną firmę jako wyjątkową. Ma też ogromne znaczenie w rekrutacji, angażowaniu i utrzymaniu pracowników, jest bardzo ważnym elementem w działaniach employer brandingowych,
 • dzięki niej firma osiąga większe zyski – to bardzo proste równanie: kultura organizacyjna wpływa na zaangażowanie pracowników, ono zaś przekłada się na wyniki firmy.

Kończąc już cykl poświęcony kulturze organizacyjnej zadam Ci ważne pytanie: jak sądzisz, czy Twoi pracownicy lubią swoją pracę? Dlaczego tak/ dlaczego nie?

Pytam, bo chcę żebyś zastanowił/-a się nad kulturą Twojej organizacji. To naprawdę ważne pytanie, a szczera refleksja nad nim, w miarę możliwości pogłębiona przez dyskusję z pracownikami, może wiele powiedzieć o kulturze w Twojej firmie. Warto przyglądać się tej kwestii cyklicznie, szczególnie jeśli dzieje się cokolwiek niepokojącego (słupki sprzedaży spadają, ludzie funkcjonują zawieszeni w jakimś bliżej nieokreślonym marazmie, zwalniają się lub masz problemy z rekrutacją) bo kłopoty to znak, że czas działać. Każda chwila zwłoki działa na niekorzyść firmy, dlatego nie możesz czekać. Weź pod uwagę, że praca na wartościach i postawach jest czasochłonna, uzbrój się w cierpliwość. Budowanie mądrze zarządzanej kultury organizacji to prawdziwie wyzwanie, ale wiesz już, że warto się go podjąć, prawda?